INFORMACJE BIEŻĄCE

Informacje o reformie edukacji

na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Lista podręczników dla klasy I, rok szkolny 2016/2017

Podręczniki-na-rok-20162017 kl. I

Lista podręczników dla klasy II, rok szkolny 2016/2017

Podręczniki-na-rok-20162017 kl. II 

Test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów do Liceum:

3 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów (obowiązkowy dla wszystkich uczniów) badający opanowanie podstawy programowej poprzedniego etapu edukacji, a jednocześnie już na tym etapie przygotowanie do egzaminu maturalnego. Test składa się z dwóch części. Test umiejętności bada trzy umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Test gramatyczno-leksykalny bada znajomość gramatyki i leksyki oraz znajomość środków językowych (zgodnie z nowym egzaminem maturalnym).

Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do Liceum:

22 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Uniwersytecie Rzeszowskim (kampus Rejtana, budynek A0 pokój nr 264) odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do liceum z dyrekcją i nauczycielami Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wywiadówka

24 maja 2017 r. w sali posiedzeń Senatu (budynek A1) o godzinie 17.30 odbędzie się wywiadówka dla rodziców klas I i II.

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C budynek A0, II piętro, pokój nr 264B