SAMORZĄDY KLASOWE

 

Klasa I a

Przewodnicząca: Zuzanna Szynalik

Zastępca przewodniczącej:

Skarbnik: Dominika Rudnicka

 

 

Klasa I b

 

Przewodnicząca: Patrycja Kużdżał

Zastępca przewodniczącej: Konrad Baszak

Skarbnik: Mateusz Dynia

 

Klasa II

Przewodnicząca: Urszula Ryznar

Zastępca przewodniczącej: Anna Kalenichenko

Skarbnik: Jan Pieniążek

 

Klasa III

Przewodniczący: Mateusz Słysz

Zastępca przewodniczącego: Bartosz Duda

Skarbnik: Victoria Forrest