WYCHOWAWCY KLAS

Klasa I

wychowawca: dr Anna Pięta-Szawara

A.Pięta-Szawara