ZASTĘPSTWA

Lp. Data Imię i nazwisko nauczyciela nieobecnego Klasa Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego Przedmiot
1 20.06.2017 mgr Zbigniew Szostek I l.5 Informatyka mgr Agnieszka Huzarska Język angielski
2 20.06.2017 dr Tomasz Zamorski I l.6 Fizyka mgr Dorota Kustra Język niemiecki
3 20.06.2017 dr Renata Jurasińska I l.7 Matematyka mgr Dorota Kustra Język niemieckie
4 20.06.2017 dr Anna Mazur-Rylska II l.4 Biologia mgr Dorota Pasoń Chemia
5 20.06.2017 mgr Dorota Baranowska II I.6,7 Język hiszpański mgr Dorota Kustra Język niemiecki
6 21.06.2017 Carroll Kirwan I I.6 Creative Writing mgr Agnieszka Huzarska Język angielski
7 21.06.2017 Carroll Kirwan II I.7 Creative Writing dr Małgorzata Buczek-Kowalik Przyroda
8 21.06.2017 Carroll Kirwan II I.8 Język angielski dr Małgorzata Buczek-Kowalik Przyroda
9 21.06.2017 mgr Agnieszka Huzarska I I.2 Wiedza o kulturze lekcja odwołana
10 22.06.2017 dr Renata Jurasińska I l.4,5 Matematyka dr Miłosz Szczudło Wychowanie fizyczne
11 22.06.2017 dr Renata Jurasińska II l.6,7 Matematyka lekcje odwołane
12 22.06.2017 mgr Agnieszka Huzarska I l.4,5 Język angielski dr Miłosz Szczudło Wychowanie fizyczne
13 22.06.2017 mgr Agnieszka Huzarska I l.6 Język angielski dr Małgorzata Buczek-Kowalik Geografia
14 22.06.2017 dr Renata Jurasińska I l.2 Matematyka zajęcia dod. dr Anna Kołomycew CIVIL SOCIETY