ZASTĘPSTWA

Lp. Data Imię i nazwisko nauczyciela nieobecnego Klasa Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela zastępującego Przedmiot