17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

TERMIN

1. posiedzenie Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2019 r., godz. 9.00
2. wyjazd integracyjny klasy I 29 – 30 sierpnia 2019 r.
3. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r., godz. 15.30
4. spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas IP, IG, IIA 27 sierpnia 2019 r., godz. 16.15 (kl. IP, IG), godz. 18.00 (kl. IIA)
5. spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas IIB i III 2 września 2019 r., godz. 17.00
6. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2019 r.
7. dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 30-31 października 2019 r.
8. Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. (piątek)
9. Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystość szkolna

11 listopada 2019 r. (poniedziałek)

13 listopada 2019 r.

10. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 12 listopada 2019 r.
11. posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

26 listopada 2019 r., godz. 15.30

26 listopada 2019 r., godz. 18.30

12. Mikołajki 6 grudnia 2019 r.
13. propozycje ocen niedostatecznych 18 grudnia 2019 r.
14. propozycje wszystkich ocen 20 grudnia 2019 r.
15. Wigilia szkolna 20 grudnia 2019 r.
16. zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r.- 1 stycznia 2020 r.
17. dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 2,3 stycznia 2020 r.
18. wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku 7 stycznia 2019 r.
19. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

08 stycznia 2020 r., godz. 15.30

08 stycznia 2020 r., godz. 18.00

20. plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 10 stycznia 2020 r., godz. 15.30
21. ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
22. rozpoczęcie zajęć w II semestrze 27 stycznia 2020 r.
23. propozycje ocen niedostatecznych dla klasy III

posiedzenie Rady Pedagogicznej

31 marca 2020 r.

31 marca 2020 r., godz. 15.30

24. spotkanie z rodzicami 31 marca 2020 r., godz. 18.00
25. propozycje wszystkich ocen dla klasy III 8 kwietnia 2019 r.
26. wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2019 r.
27. wpisanie ocen rocznych dla klasy III 17 kwietnia 2019 r.
28. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  (III klasa)

szkolenie dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny

21 kwietnia 2020 r., godz. 16.00

21 kwietnia 2020 r., godz. 17.00

29. zakończenie zajęć w klasie III

Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna

24 kwietnia 2020 r.
30. weekend majowy 01-03 maja 2020 r.
31. egzamin maturalny – część pisemna – dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 4-7 maja 2020 r.
32. posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

19 maja 2020 r., godz. 15.30

19 maja 2020 r., godz. 18.00

33. propozycje ocen niedostatecznych 8 czerwca 2020 r.
34. Boże Ciało 11 czerwca 2020 r.
35. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 12 czerwca 2020 r.
36. propozycje wszystkich ocen 15 czerwca 2020 r.
37. wpisanie ocen rocznych w dzienniku 19 czerwca 2020 r.
38. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 23 czerwca 2020 r., godz. 15.30
39. plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 26 czerwca 2020 r., godz. 12.00
40. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r., godz. 16.00
41. ferie letnie 27 czerwca-31 sierpnia 2020 r.