KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN
1. wyjazd integracyjny klas I i II 30-31 sierpnia 2016 r.
2. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r. (czwartek), godz. 16.00
3. Dzień Edukacji Narodowej

(wolny od zajęć dydaktycznych, przygotowujemy plan działań)

14 października 2016 r. (piątek)

 

4. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 31 października 2016 r. (poniedziałek)
5. Wszystkich Świętych 1 listopada 2016 r. (wtorek)
6. dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 14,15,16 listopada 2016 r.
7. Narodowe Święto Niepodległości

(uroczystość szkolna )

11 listopada 2016 r. (piątek)

10 listopada 2016 r. (czwartek)

8. Mikołajki 7 grudnia, godz. 8.00-10.35
9. propozycje ocen niedostatecznych 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek)
10. Wigilia szkolna 21 grudnia 2016 r. (środa)
11. propozycje pozostałych ocen 22 grudnia 2016 r. (czwartek)
12. zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
13. wpisanie długopisem ocen śródrocznych w dzienniku 5 stycznia 2017 r.
14. Trzech Króli 06 stycznia 2017 r. (piątek)
15. klasyfikacyjne i plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 13 stycznia 2017 r.
16. ferie zimowe (przerwa na UR – do 22 lutego 2016 r.) 16-29 stycznia 2017 r.
17. rozpoczęcie zajęć w II semestrze 30 stycznia 2017 r.
18. dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 1, 2, 3 marca 2017 r.
19. wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.
20. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 19 kwietnia  2017 r. (środa)
21. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 2 maja 2017 r. (wtorek)
22. Święto Konstytucji 3 Maja

(uroczystość szkolna)

4 maja 2017 r. (czwartek)
23. Dzień Samorządu Terytorialnego 26 maja 2017 r. (czwartek)
24. propozycje ocen niedostatecznych 24 maja 2017 r.
25. Boże Ciało 15 czerwca 2017 r. (czwartek)
26. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 16 czerwca 2017 r. (piątek)
27. propozycje pozostałych ocen 31 maja 2017 r.
28. wpisanie długopisem ocen rocznych w dzienniku 14 czerwca 2017 r.
29. konferencja klasyfikacyjna 19 czerwca 2017 r.
30. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 czerwca 2017 r.
31. ferie letnie 26 czerwca -31 sierpnia 2016 r.