KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN
1.                    posiedzenie Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r., godz. 15.30
2. wyjazd integracyjny klasy I 31 sierpnia – 1 września 2017 r.
3. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r., godz. 16.30
4.                    spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klasy I i III 4 września 2017 r., godz. 17.30
5. wyjazd do Madrytu 8-14 października 2017 r.
6. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2017 r.
7. Uroczystość nadania szkole patrona 16 października 2017 r.
8.                    dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 30, 31 października 2017 r.
9. Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2017 r.
10. Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystość szkolna

11 listopada 2017 r. (sobota)

13 listopada 2017 r., godz. 16.00

11. posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

24 listopada 2017 r., godz. 16.00

24 listopada 2017 r., godz. 18.00

12. Mikołajki 6 grudnia 2017 r.
13. propozycje ocen niedostatecznych 22 grudnia 2018 r.
14. Wigilia szkolna 22 grudnia 2018 r.
15. propozycje wszystkich ocen 5 stycznia
16. zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r.- 1 stycznia 2018 r.
17. wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku 12 stycznia 2018 r.
18.                klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

18 stycznia 2018 r., godz. 16.00

18 stycznia 2018 r., godz. 18.00

19.                plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 25 stycznia 2018 r., godz. 16.00
20.                ferie zimowe 29 stycznia- 11 lutego 2018 r.
21. rozpoczęcie zajęć w II semestrze 12 lutego 2018 r.
22.                propozycje ocen niedostatecznych dla klasy III

posiedzenie Rady Pedagogicznej

26 marca 2018 r.

26 marca 2018 r., godz. 16.00

23. spotkanie z rodzicami 26 marca 2018 r., godz. 17.30
24. wiosenna przerwa świąteczna 29 marca-3 kwietnia 2018 r.
25. propozycje wszystkich ocen dla klasy III 9 kwietnia 2018 r.
26. wpisanie ocen rocznych dla klasy III 16 kwietnia 2018 r.
27. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  (III klasa)

szkolenie dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny

23 kwietnia 2018 r., godz. 16.00

23 kwietnia 2018 r., godz. 17.00

28. zakończenie zajęć w klasie III

Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna

27 kwietnia 2018 r.
29.                dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 30 kwietnia 2018 r.

02 maja 2018 r.

30. weekend majowy 01-3 maja 2018 r.
31.                dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 04 maja 2018 r.

7-9 maja 2018 r.

32.                propozycje ocen niedostatecznych

posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

21 maja 2018 r.

21 maja 2018 r., godz. 16.00

21 maja 2018 r., godz. 18.00

33. Boże Ciało 31 maja 2018 r.
34.                dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 1 czerwca 2018 r.
35. propozycje wszystkich ocen 4 czerwca 2018 r.
36. wpisanie ocen rocznych w dzienniku 11 czerwca 2018 r.
37.                klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 15 czerwca 2018 r., godz. 16.00
38.                plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r., godz. 14.00

22 czerwca 2018 r., godz. 16.00

39.                ferie letnie 23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.