KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN
1. posiedzenie Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2018 r., godz. 9.30
2. wyjazd integracyjny klasy I 30 – 31 sierpnia 2018 r.
3. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r., godz. 16.00
4. spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas I – III 3 września 2018 r., godz. 17.30
5. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2018 r. (niedziela)
6. dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 29-31 października 2018 r.
7. Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2018 r.
8. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 2 listopada 2018 r.
9. Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystość szkolna

Święto Patrona Szkoły

11 listopada 2018 r. (niedziela)

12 listopada 2018 r.

10. posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

27 listopada 2018 r., godz. 15.30

27 listopada 2018 r., godz. 18.00

11. Mikołajki 6 grudnia 2018 r.
12. propozycje ocen niedostatecznych 21grudnia 2018 r.
13. Wigilia szkolna 21 grudnia 2018 r.
14. zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 r.- 1 stycznia 2019 r.
15. dodatkowy dzień wolny w dyspozycji Dyrektora 2 stycznia 2018 r.
16. propozycje wszystkich ocen 4 stycznia 2019 r.
17. wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku 11 stycznia 2019 r.
18. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

15 stycznia 2019 r., godz. 16.00

15 stycznia 2019 r., godz. 18.00

19. rozpoczęcie zajęć w II semestrze 16 stycznia 2019 r.
20. plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 22 stycznia 2019 r., godz. 16.00
21. ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
22. rozpoczęcie zajęć 25 lutego 2019 r.
23. propozycje ocen niedostatecznych dla klasy III

posiedzenie Rady Pedagogicznej

26 marca 2019 r.

26 marca 2019 r., godz. 16.00

24. spotkanie z rodzicami 26 marca 2019 r., godz. 18.00
25. wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2018 r.
26. propozycje wszystkich ocen dla klasy III 12 kwietnia 2019 r.
27. wpisanie ocen rocznych dla klasy III 19 kwietnia 2019 r.
28. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  (III klasa)

szkolenie dla zespołów nadzorujących egzamin maturalny

24 kwietnia 2019 r., godz. 16.00

24 kwietnia 2019 r., godz. 17.00

29. zakończenie zajęć w klasie III

Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna

26 kwietnia 2019 r.
30. weekend majowy 01-03 maja 2019 r.
31. egzamin maturalny – część pisemna – dodatkowe dni wolne w dyspozycji Dyrektora 6-8 maja 2019 r.
32. propozycje ocen niedostatecznych

posiedzenie Rady Pedagogicznej

spotkanie z rodzicami

21 maja 2019 r.

21 maja 2019 r., godz. 16.00

21 maja 2019 r., godz. 18.00

33. propozycje wszystkich ocen 4 czerwca 2019 r.
34. wpisanie ocen rocznych w dzienniku 14 czerwca 2019 r.
35. klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 18 czerwca 2018 r., godz. 16.00
36. Boże Ciało 20 czerwca 2019 r.
37. plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 21 czerwca 2019 r., godz. 12.00
38. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r., godz. 16.00
39. ferie letnie 22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.