RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: Maria Smolak

Członkowie: Maria Kossakowska-Maras, Piotr Zoła