SAMORZĄD SZKOŁY

Przewodniczący: Izabela Janik

Zastępca przewodniczącego: Urszula Ryznar

Skarbnik:

Sekretarz: