SAMORZĄD SZKOŁY

Przewodniczący: Izabela Janik

Zastępca przewodniczącego: Urszula Ryznar

Sekretarz: Anna Kalenichenko