17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

REKRUTACJA

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka otrzymało „Srebrną Tarczę 2019” w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Zestawienie ujmuje szkoły najlepiej przygotowujące do podjęcia studiów. Na wysokie miejsce złożyły się wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym nasi absolwenci bez problemu kontynuują naukę w renomowanych uczelniach. Nasza szkoła znalazła się w gronie pięciu najlepszych liceów w Rzeszowie, obok LO Sióstr Prezentek, II LO, IV LO i I LO.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest możliwa poprzez miejski system rekrutacyjny pn. Nabór: https://naborpg.resman.pl

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów!

Zasadnicze atuty szkoły:

 1. nauczanie dwujęzyczne (część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim – 10 godzin tygodniowo, np. Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics
  2. mało liczne klasy (ok. 20 osób),
  3. nauczanie prowadzone w środowisku akademickim, przez doświadczonych nauczycieli (z praktyką w dydaktyce uniwersyteckiej i ponadgimnazjalnej),
  4. liczne, bezpłatne zajęcia dodatkowe (m.in.: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, taneczne, teatr, szachy)
  5. nauczanie przedmiotów dodatkowych, np. j. łacińskiego, filozofii, Civil Society, Creative Writing, psychologii, anatomii, fizjologii, biochemii, nauki o państwie i prawie, podstaw dziennikarstwa, komunikownia publicznego, podstaw programowania, systemów i sieci komputerowych, matematyki stosowanej.
  6. dogodne pory zajęć: 8.00-16.00,
  7. możliwość weryfikacji wyboru profilu kształcenia po I klasie.

Profile klas:

Klasa Medical Science – profil medyczny
– z rozszerzeniem biologii, chemii, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo), matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: anatomią, fizjologią, biochemią, psychologią;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach medycznych, inżynierskich, biotechnologicznych,  itp.;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics;

Klasa Law&Journalism – profil prawno-dziennikarski
– z rozszerzeniem z j. polskiego, historii, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo), matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: nauką o państwie i prawie, podstawami dziennikarstwa, komunikowaniem publicznym, psychologią;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach prawno-administracyjnych, dziennikarskich, ekonomicznych, itp.;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics

Klasa Science&IT- profil matematyczno-fizyczny z technologią informacyjną
– z rozszerzeniem z matematyki, fizyki, j. angielskiego (10 godz. tygodniowo) oraz dodatkowymi przedmiotami:  podstawy programowania, systemy i sieci komputerowe, matematyka stosowana, psychologia;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach ścisłych;
– z sześcioma przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Psychology, Culture, Ethics

Zapewniamy:

 1. Rozwój umiejętności językowych uczniów w stopniu pozwalającym na biegłe używanie języka angielskiego w różnych kontekstach zawodowych i dziedzinach naukowych, bez konieczności korzystania z korepetycji
 2. Realizację języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 3. Prowadzenie zajęć w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach (m.in. chemicznych, fizycznych i biologicznych)
 4. Dowolny wybór przedmiotów dodatkowych (spośród 12 propozycji)
 5. Nauczanie języka łacińskiego w dwóch wariantach: medycznym i humanistycznym
 6. Rozbudowaną propozycję bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
 7. Indywidualne podejście do ucznia oraz mało liczne klasy
 8. Rozwój kompetencji społecznych uczniów podczas realizacji projektów szkolnych oraz autorskich inicjatyw młodzieży

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C
budynek A0, II piętro, pokój nr 264c