HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie na rok szkolny 2018/2019

23 kwietnia 2018 r.

13.00-16.30

Dzień Otwarty: prezentacja szkoły, spotkania z nauczycielami i uczniami
07 maja-11.05. 2018 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do liceum w systemie Vulcan

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego kwestionariusza,

2. podania o przyjęcie do szkoły wygenerowanego z systemu elektronicznego, podpisanego przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum

26 maja 2018 r.

godz. 12.00

– test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów (obowiązkowy dla wszystkich uczniów)*

– spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich Rodziców z dyrekcją liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły

01 czerwca 2018 r. informacja nt. wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, wprowadzenie wyników do systemu Vulcan
22–26 czerwca 2018 r. dostarczenie oryginału lub kopii:

1. świadectwa ukończenia gimnazjum

2. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzonego przez dyrektora gimnazjum)

3.  dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w konkursach

29 czerwca 2018 r.

godz. 10.00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum
29 czerwca-06 lipca 2018r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 3 fotografii
9 lipca 2018 r.

godz. 10.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

*W uzasadnionych przypadkach zgodę na przystąpienie do testu kompetencji językowych w innym terminie niż wskazany w harmonogramie rekrutacji, wyraża przewodniczący komisji rekrutacyjnej

Harmonogram postępowania uzupełniającego (zostanie uruchomione o ile w I terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc)

10-16 lipca 2018 r. – wypełnienie przez kandydata elektronicznej aplikacji do liceum w systemie Vulcan

– dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1. wydrukowanego kwestionariusza,

2. podania o przyjęcie do szkoły wygenerowanego z systemu elektronicznego, podpisanego przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego

3. wykazu ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzonego przez Dyrektora gimnazjum

20 lipca 2018 r.

godz. 9.00

test kompetencji lingwistycznych dla kandydatów (obowiązkowy dla wszystkich uczniów)

Spotkanie kandydatów do Liceum oraz ich Rodziców z dyrekcją liceum, prezentacja misji i regulaminu szkoły oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego szkoły

23 lipca 2018 r. informacja nt. wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, wprowadzenie wyników do systemu Vulcan
22 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum
22-24 sierpnia 2018 r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim poprzez złożenie oryginałów dokumentów oraz 3 fotografii

 

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C
budynek A0, II piętro, pokój nr 264b