17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka otrzymało „Srebrną Tarczę 2019” oraz  „Srebrną Tarczę 2020” w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Zestawienie ujmuje szkoły najlepiej przygotowujące do podjęcia studiów. Na wysokie miejsce złożyły się wyniki egzaminów maturalnych, dzięki którym nasi absolwenci bez problemu kontynuują naukę w renomowanych uczelniach. Nasza szkoła znalazła się w gronie najlepszych liceów w Rzeszowie, obok LO Sióstr Prezentek, II LO, IV LO i I LO.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 jest możliwa poprzez miejski system rekrutacyjny pn. Nabór: https://naborpg.resman.pl

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych!

Zasadnicze atuty szkoły:

 1. nauczanie dwujęzyczne – część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim – 10 godzin tygodniowo, np. Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking, chemia, matematyka, geografia, historia,
 2. mało liczne klasy (ok. 20 osób),
 3. nauczanie prowadzone w środowisku akademickim, przez doświadczonych nauczycieli (z praktyką w dydaktyce uniwersyteckiej i ponadpodstawowej),
 4. liczne, bezpłatne zajęcia dodatkowe (m.in.: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, taneczne, teatr, szachy)
 5. nauczanie przedmiotów dodatkowych, np. j. łacińskiego, filozofii, Civil Society, Creative Writing, etyki, Public Speaking, genetyki, anatomii, biochemii, nauki o państwie i prawie, Social Communication, International Media Systems, podstawy programowania, Computer Systems and Networks, Applied Mathematics, historii architektury, Desing, grafiki komputeroej, rysunku,
 6. dogodne pory zajęć: 8.00-16.00.

 

Profile klas:

Klasa Medical Science – profil medyczny
– z rozszerzeniem biologii, chemii, j. angielskiego, zwiększoną liczbą godzin matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami: genetyką, anatomią, biochemią połączonymi z zajęciami laboratoryjnymi;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach medycznych, inżynierskich, biotechnologicznych,  itp.;
– z przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics; Public Speaking

 

Klasa Law&Journalism – profil prawno-dziennikarski
– z rozszerzeniem z j. polskiego, WOS, j. angielskiego, zwiększoną liczbą godzin matematyki  oraz dodatkowymi przedmiotami: nauką o państwie i prawie, Social Communication, International media Systems;

– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach prawno-administracyjnych, dziennikarskich, ekonomicznych, itp.;
– z przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking

 

Klasa Science&IT- profil matematyczno-przyrodniczy
– z rozszerzeniem z matematyki, fizyki,  j. angielskiego, zwiększoną liczbą godzin matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami:  podstawy programowania, Computer Systems and Networks, Applied Mathematics połączonymi z zajęciami laboratoryjnymi;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach ścisłych;
– z przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking

 

Klasa Architecture&Design: profil artystyczno – humanistyczny – NOWY PROFIL!
– z rozszerzeniem j. angielskiego, historii sztuki, zwiększoną liczbą godzin matematyki  oraz dodatkowymi zajęciami z historii architektury, Desing, grafiki komputerowej, rysunku;
– przygotowujący uczniów  do studiów na kierunkach na kierunkach artystycznych: architektura, scenografia, wzornictwo, grafika komputerowa, kulturoznawstwo, międzywydziałowych studiów humanistycznych  itp.;
– z przedmiotami nauczanymi w języku obcym: Creative Writing, Civil Society, Philosophy, Ethics, Public Speaking

 

Zapewniamy:

 1. Rozwój umiejętności językowych uczniów w stopniu pozwalającym na biegłe używanie języka angielskiego w różnych kontekstach zawodowych i dziedzinach naukowych, bez konieczności korzystania z korepetycji.
 2. Realizację języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.
 3. Prowadzenie zajęć w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach (m.in. chemicznych, fizycznych i biologicznych).
 4. Dowolny wybór przedmiotów dodatkowych.
 5. Nauczanie języka łacińskiego w dwóch wariantach: medycznym i humanistycznym.
 6. Rozbudowaną propozycję bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
 7. Indywidualne podejście do ucznia oraz mało liczne klasy.
 8. Rozwój kompetencji społecznych uczniów podczas realizacji projektów szkolnych oraz autorskich inicjatyw młodzieży.

 

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C
budynek A0, II piętro, pokój nr 264b
tel. 17 872 12 81