17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

WYNIKI REKRUTACJI

Lista osób zakwalifikowanych
do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie

Lp.

Kod kandydata

1

02AB1

2

03ZB1

3

05ZB1

4

07OC1

5

08MD1

6

09MD1

7

10AD1

8

11PF1

9

13IG1

10

14JG1

11

15AK1

12

16OK1

13

17AK1

14

18GM1

15

19AM1

16

20ZM1

17

22FM1

18

23MM1

19

24JM1

20

25HM1

21

26WN1

22

27GN1

23

28ZO1

24

29OP1

25

30HP1

26

31MP1

27

32MP1

28

33AP1

29

34KR1

30

35JR1

31

36RR1

32

37IR1

33

38WR1

34

39AS1

35

40MS1

36

41JS1

37

42ET1

38

43JU1

39

45MW1

40

47EW1

41

48EZ1

42

49MZ1

 43  61IP3

44

76MK4

45

79ZP1

46

80IS1

47

810S1

48

48ZM48

Lista osób niezakwalifikowanych
do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie

Lp.

Kod kandydata

1

01OB1

2

04JB1

3

06KC1

4

12SG1

5

21AM1

6

44FW1

7

46ZW1

8

50MB2

9

51ZC2

10

52AH2

11

53AS2

12

54JZ2

13

55ES3

14

56TA3

15

57MC3

16

58KC3

17

59VD3

18

60PD3

19

62KP3

20

63PS3

21

64JB4

22

65CK4

23

66JK4

24

67MM4

25

68OP4

26

69MW4

27

70WW4

28

71KB4

29

72AS4

30

73OT4

31

74HD4

32

75VF4

33

77KL4

34

78SP4

35

82BO1