WYNIKI REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO DWUJĘZYCZNEGO LICEUM UNIWERSYTECKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp. PESEL

 

1. 01253103661
2. 01300800484
3. 01222001677
4. 01222711358
5. 01281900522
6. 01311003740
7. 01280806027
8. 01261904715
9. 01311904515
10. 01251801769
11. 01290506447
12. 01302006642
13. 01242605613
14. 01290504568
15. 01291601561
16. 01260704330

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DWUJĘZYCZNEGO LICEUM UNIWERTSYTECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp. PESEL

 

1. 01292802503
2. 01252202484
3. 01300306157
4. 01291602180
5. 01321809743
6. 01233108572
7. 01210707727
8. 01251801769
9. 01232210636
10. 01220902123
11. 01241405016
12. 01251804359